Botime të reja: TOLERANCA OSMANE DHE SHQIPTARËT
Botime të reja: TOLERANCA OSMANE DHE SHQIPTARËT

Nga Arbër BERISHA 

Këtë ditë doli në dritë libri me titull:

“TOLERENCA OSMANE DHE SHQIPTARËT”.

Autor:
Arbër BERISHA

Recensentë:
Prof. dr. Muhamet TËRNAVA 
Prof. dr. Bujar DUGOLLI
Mr. Samir AHMETI 

Lektura dhe radhitja kompjuterike:
Besmir YVEJSI

Dizajni:
Argjend XHELILI

Tirazhi: 500 copë

Prishtinë, 2012


Libri ““TOLERENCA OSMANE DHE SHQIPTARËT”. ka 133 faqe me këtë përmbajtje:
1. Fjala e recensentëve .................................................. ...............faqe 3 . 2. Fjala e autorit........................................... ........................................6
3. Hyrje............................................. ................................................. 10
4. Përhapja e Islamit tek Osmanët dhe në Ballkan.............................12
5.Toleranca Osmane dhe të krishterët........................................ ........17
6. Pozita e të krishterëve në Perandorinë Osmane.............................20
7. Sistemi i taksës për të krishterët........................................ .............25
8. Osmanët, të krishterët, sistemi i miletit..........................................2 8
9. Disa raporte ekonomike, tregtare të Perandorisë Osmane..............32
10. Perandoria Osmane dhe Shqiptarët........................................ .......34
11.Shqiptarët dhe Osmanët........................................... ......................36
12. Epoka Moderne, Feja Islame, Shqiptarët dhe nacionalizmi..........43
13. Perandoria Osmane, Shqiptarët dhe çështja e saj..........................48
14. Traktati i Shën Stefanit.......................................... ........................52
15. Osmanët dhe Shqiptarët........................................ .........................58
16. Rreth përhapjes së Islamit në trojet shqiptare................................62
Etj.etj.
Përveç këtyre temave, libri ka edhe një shtojcë me fotografi, shtojcën e dytë me prijësit e Perandorisë Osmane nga viti 1299-1922, ka edhe shtojcën e hartave historike gjatë shekujve.
Libri ka Fjalorin e Termave, Indeksin e emrave, si edhe literaturën e shfrytëzuar, e cila është në gjuhën shqipe, angleze, arabe, turke, gjermane, dhe boshnjake. 
Libri ”Toleranca Osmane dhe Shqiptarët” nga Arbër Berisha, në përmbajtjen e tij ka edhe një përmbledhje të shkurtër në katër gjuhë të tjera, në anglisht, serbisht, turqisht dhe gjermanisht.
Në faqën e fundit, në faqën 133 të librit ka shënime për autorin, Arbër Berisha, shkruar nga Besmir M.Yvejsi, Prishtinë, 2012.

Çështjet që autori, Arbër Berisha, i trajton në këtë libër janë paraqitur në mënyrë të suksesshme, si në aspektin fetar, kulturor dhe atë shkencor. Kush e lexon – këtë pa vështirësi e pranon...! 

Kush është Arbër Berisha?

Arbër Berisha u lind më 3 prill 1986 në Tropojë, Malësia e Gjakovës, ku kreu mësimet fillestare. Mësimet e mesme i vazhdoi në Medresenë ” Alaud-din” në Prishtinë, ku diplomoi në vitin 2005. Studioi në Fakultetin Filozofik, Historinë e Përgjithshme në Prishtinë, ku diplomoi në vitin 2010. Tani po vazhdon studimet pas-diplomike të shkallës Master në histori, për periudhën Koha e Re – shek. XIX-XX.
Arbët Berisha ka shkruar e botuar shkrime të ndryshme të cilat janë publikuar në gazeta e revista, si “Infopress”, Zëri”, “Dituria Islame”, Zgjimi Islam” që dalin në Prishtinë etj. 
Përveç shkrimeve me përmbajtje fetare, historike, Arbër Berisha shkruen edhe poezi, të cilat po të botohen në libra, atëherë do të kemi mbi pesë vëllime poetike...!
Ka të gatshme edhe dy libra të cilat janë: ”Udhëpërshkruesi i Andaluzisë” dhe “Islami dhe Ideologjia”...

Mexhid YVEJSI, Gjakovë
www.arber-berisha.tk
 
Button "Mi piace" Facebook
 
Pubblicitá
 
 
Oggi ci sono stati già 65267 visitatoriqui!
=> Vuoi anche tu una pagina web gratis? Clicca qui! <=