Qyteti ideal islam..

Qyteti ideal islam..

Gjithmon qytetet jan si mikro-shtete apo mikro-qeveri,ku çdo institucion brenda qytetit ka rolin dhe funksionin përkatës. Për qytezat islame foli shum dijetari i njohur Ibn Tejmije i cili tër jetën e shkriu në dituri dhe shkrime ku la shum vepra në të mir të umetit islam.Ndërsa Alex de Touqevile flet poashtu te filozofa politike për organizimin e familjes ku e quan si qytetet apo qeveritë,ku edhe në familje çdo njeri ka vendin e ti,nga kryefamiljari,babai,nëna,fëmijët etj.

Thomas Mori siç e kemi përmendur në disa shkrime të tjera flet për ishullin-qytet ku ka njerëz që punojnë pa u shfrytëzuar nga të tjerët dhe pa qënë shfrytezues vet ata,Pra një utopi,por ne nuk do flasim për utopira e as dogma por me pak fjalë do mundohemi të tregojmë si funksionon një qytet ideal islam.

Ne e dijmë shum mirë se qytetet si,Meka,Medina,Bagdadi,Toledo,Stambolli etj,funksionuan për mrekulli,kur ato aplikuan me teuhidin e mbjellur në zemrat e besimtarëve dhe popullatës poashtu kur ata ju qasën shkencës dijes dhe punës së ndershme dhe dinjitoze.

Allahu i plotfuqishëm në suren El-Beled thot : Betohem në këtë qytet  [el-beled ajeti 1] betimi i Zotit fuqiplotë  aludon në Meken e bekuar,ku ndodhet xhamia e shenjtë e rindërtuar nga Ibrahimi a.s me dy bijtë e tij pejgamber nga të cilët lindi rraca njerzore është fjala për Ismailin dhe is-hakun paqa e Zotit qoftë mbi ta.Mekeja ku u rrit i nderuari vula e pejgamberëve Muhamedi a.s njeriu epokal,pra qytetet e tilla kanë në kuadër njerëz që Zoti i zgjedh,mirëpo pejgamberlleku ka mbaruar dhe ska më pas Muhamedit a.s,Por duhet ditur se qytetet e mirë organizuara me ligjet e Zotit nxjerrin burra të mëdhenjë dijetarë dhe njerëz që shërbejnë edhe për mbarë njerëzimin në shërbim, të shkencës dhe dijes,si fjala vjen Ib Kajim El-Xheuzie  apo Ibn Batuta.

Qytetet e zhvilluara shumë janë promotor ideshë dhe grupacionesh që her-her na shpalosin njerëz të humanizmit dhe mirësise,por fatkeqesisht ka raste që prodhojnë grupe kriminelësh.

Qytetet kanë ,dijetarë,mësues,ambasadorë,kryetarë,njerëz të mirë por edhe të këqinjë,kanë njerëz të shkolluar dhe pro- shkencorë por kanë njerëz të pa shkolluar dhe anti-shkencorë.

Qyteti idela islam nuk lejon të pashkolluarit të jetojne në shoqërinë apo rrethin e tyre,sepse i sulmon gjithmonë ata me objekte dhe vend-tubime të diturisë,si fjala vjen xhami ku xhamitë kan shërbyer në historinë e islamit si shkolla,mejtepe,medrese,universitete,vlen të përmendet Azhari prej universiteteve të para botërore ku Evropa dhe Amerika ishin në errësirë dhe sdinin çka është universiteti.Qytetet përmbajnë shtresa të ndryshme shoqërore,si të varfër,të mesëm,të pasur,poashtu shtresa që vijnë nga grupe që u takojnë formacioneve dhe ideve të ardhura nga jashtë por që ka dhe shumicë nga ata që janë autoktonë, kjo ide e formuar nga ata që kan ardhë më heret dhe janë më të hershëm të vendosur aty në atë njësi gjeografike.

Ka nga ato qytete që janë rrezik për mbar shoqërite,kur qytetet mbajnë në brendine e tyre shumicën e popullit injorantë apo anti-njerëzorë,qytetet që kanë synime imperialiste,dhe mendojnë se vetëm gjaku i tyre është i pastërt dhe ata janë të parët e njerëzimit ku ata duhet të udhëheqin njerëzimin fjala vjen izraelitët,ku popujt tjerë i konsiderojnë derra dhe që duhet të vriten,është fjala për ekstremistët e jehudizmit si dhe sionistët-mason.Por historia isalme tregon për disa qytete që Allahu i shkatërroi me themel sepse shkelen ligjet e Zoti të shkruara në Zebur,Tevrat,Inxhil,Kuran. Mohuan të vërteten e shkelën atë edhe pse atyre ju dërgua pejgamber nga mesi tyre që ti udhëzojnë ata,por ata kundërshtuan sepse i mallkuari shejtan ua mori mendjen dhe i bëri kryeneç e mendjemëdhenjë. Shum qytete kan ditur të jetojnë me frymën islame,duke ruajtur xhamitë,faltoret,shkollat,vendet e dijes,dhe duke sakrifikuar jetën e tyre për to duke vdekur si burra e jo si burreca. Nga qytetet formohen shtetet,pa drejtësi ska shtet as qytet as fshat që mund të ecë përpara,umeri r.a thot : Drejtësia është themeli i një shtetit,pa drejtësi ska liri ska dituri ska lëvizje zhvillimore-kulturore. Pejgamberi a.s thot : Kush lufton që fjala e Zotit të jetë më e larta është në rrugën e  Zotit të madhëruar. Kur ne luftojmë që fjala e Zotit sheriati ligji i Allahut krijuesit të krijesave që jemi ne,të jetë në lartësi dhe të praktikohet atëherë ne jemi në udhën apo në rrugën e duhur.Ai që del jasht rrugës,ka dalë nga e vërteta dhe kush del nga e vërteta ka humbur islamin e ti, ka humbur dinjitetin e ti, dhe ka bërë ligjet e njerzve “Ekber” pra të “mëdha” ligje që bëhen nga njerëzit dhe thehen nga njerëzit dhe janë ligje të mangëta që bëhen nga njerëzit që vet njeriu është i mangët,vet gjumi,hutimi,kotja,vdekja,lodhja,tregojnë mangësinë e njeriut.

Nëse duam një qytet ideal islam duhet të ecim sëpaku në këto konture islame :

1.Leximi,studimi,analizimi i kuranit sëpaku një orë në ditë

2.Leximi,studimi,analizimi i haditheve të muhamedit a.s së paku një orë në ditë.

3.Formimi i kuadrove nëpër universitete islame,medrese,mejtepe.

4.Mbajtja e tribunave.ligjëratave në qytet në lagje-mahall në ambjente të hapura dhe të mbyllura.

5.
Shpërndarja dhe promovimi i librave islamo-shkencorë.

Shpërndarja e video-kasetave dhe C-dve me tematika islamo-shkencore-edukative-morale.
6.
Edukimi i brezave të rinjë nga hapat e vegjëlisë deri në pjekuri e vazhdimsi.

7.Trajnimi i grupeve të mëdha të mësuesve të fesë dhe shkences si dhe personave me aftësi oratorike.
8.
Infiltrimi në media internet,radio,gazeta,televizione,formimi i tyre me përmbajtje moralizuese-islame-shkencore-edukative.
9.
Mbajtja e rregullt e tubimeve dhe konferencave islamo-shkencore nëpër shkolla jashta orarit mësimorë.


Edukimi
,mësuesve,policëve,mjekve,ekonomistëve,inxhinjerëve,arkitektëve,gazetarëve,publicistëve,shkrimtarëve,imamëve, me frymën morale-islame-shkencore-produktive-zhvillimore-integruese.
10.Formimi-i,sindikatave,organizatave,korporatave,institucioneve,islamo-shkencore,me drejtësi dhe norma sheriatike-kuranore.

Imam.H.Arbër Berisha

 28.01.2012

www.arber-berisha.it.gg

 

www.arber-berisha.tk
 
Button "Mi piace" Facebook
 
Pubblicitá
 
 
Oggi ci sono stati già 69541 visitatoriqui!
=> Vuoi anche tu una pagina web gratis? Clicca qui! <=