Isa dhe mejremja nga e kaluara ne te sotmen

Mjeremja a.s dhe Isa a.s mësim nga e kaluara e deri sot.

I lavdëruar qoft Allahu që e nderoi,këtë tokë me burra e gra,të sinqertë e të moralshëm,duke na dhënë shembuj dhe ide sesi të ecim në rrugë të drejtë edhe atëher kur padrejtësia mbizotron.Do duheshin libra me vëllime të flasësh për këto dy personalitete,nën e birë,një mrekulli e Zotit fuqiplotë sjellur për ne argument deri ditën e gjykimit.Zoti fuqiplotë në nder të kësaj femre të moralshme zbriti një sure në Kuranin famëlartë,sure El-Mejrem,dhe përmendi emrin e Isas a.s më shumë se të pejgamberit muhamed a.s.Nëse do përdorej logjika e shtrembëruar e orientalistëve anti-islamistë ata do gjenin pretekst se kurani është libri i muhamedit që e ka shkruar muhamedi a.s,e ne u themi atyre po të ishte shkruar nga muhamedi si atëherë  pejgamberë tjerë permenden më shumë herë se muhamedi a.s në kuran apo pse nuk përmendet disa herë zejd ibën thabiti që ka qënë në komision për tubimin dhe mbledhjen e Kuranit. Por Allahu sjell shembuj që njerzve ndoshta kur tu del gjumi do munden ti dëshifrojnë,por të tilla gjëra i zbërthejnë vetëm ata që shohin me dy sy,shtrohet pyetja pse dy sy? Me syrin e jashtëm dhe të brendshem pra me atë sy qe drita e Allahu e ka orjentuar kah e vërteta nga rruga e drejtë. Pikërisht vetëm ata që kanë dy sy dhe iman prej Allahut e besojnë Mejremen që lindi pa bashkshort me lejen e Allahut përmes Xhibrilit a.s melaikes së pagabueshme që urdhrat e Allahut prerazi i zbatojnë .Ky nur i Allahut dhe neve besimtareve te shekullit 21  na ndritë me iman ta besojmë isan a.s si pejgamber e jo si bir Zoti,ta besojmë mejremen a.s si nënë e ndershme të dalluar ne histori me germa të arta.Allahu xh.sh e fillon këtë strukturë familjare të ndershme në suren Ali Imran e cila flet për familje e Imranit ky pejgamber i ndershëm babai i Mejremes a.s  së ndershme për të cilin evlad u lut gruaja e ndershme e pejgamberit Imran a.s. : "Kujto kur gruaja e Imranit tha: “Zoti im, unë Ty ta kam kushtuar atë që është në barkun tim, që të të shërbejë vetëm Ty; andaj, pranoje prej meje! Se Ti, me të vërtetë, dëgjon dhe di çdo gjë.” (Al Imran, 35)

Por ne dijmë se Allahu ka garantuar për këtë se Isa a.s në parardhje të kijametit do vie të tregoj se kush ishte dhe do mbys dexhallin mashtruesin e madh të njerzimit i cili nuk është një gomar me vesh të medhaj por atë do e vërejnë vetem ata që kanë besim tek Allahu si dhe Jexhuxh-mexhuxhet të cilët janë njerëz si ne por zullumqarë mosbesues anti-islamistë.Allahu na tregon në kuran urtësinë e tij që ajo urtësi ngreh një vertikale nga e kaluara e deri ne fundin e kesaj bote,tregon se i ka mbrojtur nga shejtani mallkuar nënën e isas a.s dhe vet isan a.s,dhe ai qe eshte ne mbrojtje te Allahut ka aftesine ta shkateroje dexhallin dhe shejtanin e mallkuar dhe te zhdukë shpifjet që i janë bërë kinse ai ka qënë bir i Zotit.Këtë do u sjell Allahu argument atyre që jan të humbur dhe adhurojnë Isan a.s si bir Zoti,kun ë syt e tyre ai do thej kryqin dhe mbys derrat.Allahu tregon për nënën e isas a.s dhe vet Isanë dhe tër familjen e imranit a.s se duaja e nënës së mejremes u pranua duke i mbrojtur ata nga shejtani mallkuar :

Unë ia vura emrin Merjeme dhe i kam lënë atë me pasardhësit e saj nën mbrojtjen Tënde nga djalli i mallkuar”. (Al Imran, 36) Për këtë na tregon edhe :  Pejgamberi Muhamed a.s:"çdo foshnje që lind nga bijtë e Ademit ngacmohet nga shejtani me gishtin e tij. Përjashtim ka bërë Merjemeja, vajza e Imranit dhe djali i saj Isai." (Buhariu, Muslimi, Ahmedi etj...)

Por në mes kësaj historie janë edhe dy pejgamber të Zotit të nderuar dhe rrespektuar,Zekiriai a.s i moshuar i cili kudjesej për Mejremen a.s dhe Jahjai a.s i biri tij edhe ky pejgamber,të cilët u vranë poshtërsisht nga Benu-Israilet sionisto-mason,të cilët edhe sot e urrejnë mejremen a.s dhe shpifin ndaj saj dhe isas a.s duke e quajtur të pamoralshme kurse isan a.s kopil fëmij të jashtligjshëm. Si ndodhi kjo punë mbreti i asja kohe për deshira epshërore ashtu si sot ku sionistat kanë tre objektiva ta shkatërrojnë njerzimin me 1. Gra 2.Para 3.Pozit, reklam e cila shfaqet nga Holliwood show me premiera dhe oskar çmime. Zekeria dhe djali i tij Jahja vazhduan misionin e pejgamberëve mes Benu Israilëve, duke i këshilluar dhe udhëzuar drejt besimit dhe vlerave morale. Pushteti politik asokohe ishte në duart e një mbreti tiran , të ligë dhe jomoral. Ashtu siç ndodhë me shumë pushtetarë në vendet islame sot p.sh gadafi qe ishte me origjin jahudi,të cilët origjinen e kan nga rraca e keqe e mohuesve te Allahut edhe ky mbret, manifestonte gjoja rrespekt dhe nderim për Zekerian, Jahjan dhe njerëzit e ditur të fesë.Por ky mbret shkeli ligjin e Allahut në Teurat duke u martuar me mbesën e tij,ndërsa jahjai e kundërshtoi këtë hapur duk u treguar popullit se kjo është e ndaluar dhe ligjet e Zotit duhet rrespektuar,por këta bastard të fëlliqur e vranë jahjan a.s.  Kështu, mbreti hoqi dorë nga kjo ide. Por mbesa e tij nuk hiqte dorë nga froni i mbretëreshës. Një natë, ai filloi të këndojë për mbretin dhe të kërcejë. Mbreti e kërkoi për në shtrat, por ajo refuzoi duke i thënë:"Vetëm pasi të martohemi." Mbreti i tha:"E si të martohemi, ndërkohë që Jahja e ka ndaluar këtë?!" Ajo iu përgjigj:"Më sill kokën e Jahjas si dhuratë martesore dhe i japim fund kësaj çështjeje." Aq shumë ishte dhënë pas saj, saqë në çast urdhëroi ushtarët t'i sillnin kokën e Jahjas a.s. Menjëherë ushtarët u nisën drejt faltores së Jahjas a.s, i cili në ato çaste ishte duke u falur. Ata ia prenë kokën dhe ia sollën mbretit në një tepsi. Ai e mori kokën e Jahjas a.s, ia dorëzoi mbesës së tij dhe kështu u martuan.Ky ishte një sprovim i Allahut për pejgamberët e tij . Koka e një pejgamberi i jepet si dhuratë martesore një gruaje bastarde të fëlliqur. Prandaj pejgamberi Muhamed a.s thotë:"Njeriu do të sprovohet sipas besimit që ka."Ata vranë edhe Zekirjan a.s,nuk u doli nje pejgamber pa vrarë të dytin. Allahu ata i ndëshkoi pas kësaj u përçan mes veti dhe mallkimi Allahu ra mbi ta sepse këtu merr fund Teurati dhe vie Inxhili tek isa a.s,pra ata i humbën pejgamberët duke i vrarë me duart e tyre. Ata filluan të shpifin edhe për Mejremen a.s por Allahu ia mundesoi Isait a.s të flasi bebe duke ua mbyll gojën mosbesuesve benu israelitë : "Unë jam rob i Allahut, mua më ka dhënë librin dhe më ka bërë Pejgamber. Më ka bërë dobiprurës kudo që të jem dhe më ka porositur me namaz e zeqatë për sa të jem gjallë! Më ka bërë të mirësjellshëm ndaj nënës sime, e nuk më ka bërë kryelartë as të padëgjueshëm! Selami (paqja) është me mua ditën kur u linda, ditën kur të vdes dhe ditën kur të dal (prej varrit) i gjallë!" (Merjem: 30-33)Pra isa a.s lindi pa babë veç me nënë,ademi a.s pa nënë e babë,hava e nderuar u krijua nga briri ademit a.s me lejen e Allahut.Alalhu sjell shembuj nga cilet marrim mesim dhe sot,se Ai ka fuqi te bej nga asgjeja gjënë,por keto gëra i beson vetem ai i cili ka imanin,besimin e plot ne Krijuesin e kesaj gjithsie fizike dhe metafizike.

Mësimet që marrim nga këto janë të shumta që do i rëndisja në këto pika :

1)Mejremja a.s një grua e ndershme që duhet te marrin mësim edhe grate  tona sot me moralin dhe nderin e sajë,dhe sakrificën si nënë që ajo bën për foshnjen e sajë.

2)Ngritja e imanit përmes këtyre ngjarjeve dhe pasja parasysh se kush janë armiq të islamit,pra ata që kërkojnë karrike,pozit,femra,para,ata që dalin kundër ligjeve të Zotit,dhe e bëjnë të lejuarën të ndaluar dhe të ndaluarën të lejuar,të cilët janë bankiero-masono-sionistat e sotë,apo vrasësit e jahjasë dhe zekiriasë a.s.

3)Tregimi se isai a.s do të vjen e do të tregon se ai nuk është bir i Zotit por pejgamber i thjeshtë,dhe i pa prekur nga djalli mallkuar.

4)Marrja mësim se mos rrespektimi i librave hyjnorë,apo mos rrespekti i Kuranit dhe mos bindja ligjeve të Allahut , të çojnë në humbje ashtu siç shkuan në humbje bastardët benu israilë që vranë pejgamberet ZekeriaJahja a.s dhe shpifën për Mejremen e ndershme dhe Isan a.s.Nuk besuan as sofrën në surën maide,adhuruan viçin pas gjith atyre të mirave që Allahu u dha dhe pas mësimeve që Musa a.s u kishte treguar,si dhe peshkuan ditën që Allahu ua ndaloi./Allahu na ruajt dhe na bëftë  pasues të së mirës…

Imam.H.Arbër Berisha

22.12.2011

www.arber-berisha.it.gg

www.arber-berisha.tk
 
Button "Mi piace" Facebook
 
Pubblicitá
 
 
Oggi ci sono stati già 69541 visitatoriqui!
=> Vuoi anche tu una pagina web gratis? Clicca qui! <=