Ka thënë pejgamberi Muhamed a.s: Kush Bëhet sebep-shkak ta udhëzoj një njeri është sikur ti ket udhezuar ter njerzimin.
Cdja-Mp3-Audio me ligjerata islame te temave te ndryshme nga Kurani suneti dhe shkenca dhe kendim nga Kurani famëlartë,ku mund të degjohet në Makina,Autobus,Kompjuter,Shtëpi,Zyre,Salla,të transferohet nga disku në Usb-Flash etj.
Kemi bër disa mijra kopje me ndihmen e disa besimtareve Allahu ua shpërbleftë amin janë shpërnda Kosovë,Maqedoni,Shqipëri e Diasporë.Por nuk mjaftojnë na duhen edhe disa mijra copë-kopje ti shpërndajmë në zona të thella malore dhe vende ku ka nevojë për përhapjen e ligjeratave dhe mësimeve islame.
NA NDIHMONI TA PERHAPIM FJALEN E ALLAHUT
100 euro mund të bëjme 300 kopje cd-mp3 ligjerata islame të furnizojme 300 shtëpi me ligjerata dhe mësime islame
Me 1000 mij euro 3 mij shtëpi shqiptare me 3 mij cd-ligjerata islame mjafton të udhëzohen në islam 10 shtëpi ne të na shpëtojë Allahu në dunja dhe ahiret amin.Kjo varet nga ne besimtarë.Allahu i don bamirësit dhe thirrësit në udhën e drejtë.
KUSH DON TE NDIHMOJE ADRESA JONE:
ARBER BERISHA,KOSOV
TELEFON 0037745242733
OSE NE XHIROLLOGARI BANKE
——-
1.Emri Bankës Raifeizen Bank Shqipëri Qyteti Bajramcurri-Tropoj
2.Customer number : 004089

3.Retail number : 0000004089
4.Accountname : Arber Berisha Bajram,5.IBAN AL 8202570080000000000004089
6.Kodi i SWIFT: SGSBALTX